Τύπος

Αναφορές στο έργο της γλύπτριας υπάρχουν τόσο στον τύπο της εποχής όσο και μεταγενέστερα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

https://www.nationalgallery.gr/library/el/el_1967196815_00001_0001.html#

https://www.nationalgallery.gr/library/el/el_1957246_00004_0001.html

https://wwol.inre.asu.edu/tserkezou.html